Nho Tông Ngữ (NXB Đức Lưu Phương 1928) - Huỳnh Dị Chánh, 22 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 2, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-2_10-8-3.png
  Xưa nay nhơn đạo của người, là tam cang, nghĩa là: Vua tôi, cha con, chồng vợ nên mỗi người đều ước muốn phần nhơn-đạo xong rồi, mới mong đường Tiền-Đạo,sách có câu rằng Dục tu Tiên-đạo. Tiên tu nhơn đạo, nhơn đạo bất tu. Tiền-đạo viển hỉ vậy phần nhơn đạo mấy ai sửa trọn. Nay Đại Đạo-Tam-kỳ Phổ-độ mở đường đạo đức mà dạy nhơn sanh sửa nền đạo của người theo nhân nghĩa mà nắm giữ cang thường, lần bước noi đường đạo đức, sữa tánh tịnh tu.
  • Nho Tông Ngữ
  • NXB Đức Lưu Phương 1928
  • Huỳnh Dị Chánh
  • 22 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/5082F0C7CB1B1E0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page