Nhơn Đạo Thông Thường (NXB Khoa Học 1942) - Trương Đăng Mẹo, 48 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 6, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-6_14-11-56.png
  Trời đương buồi mát, ngồi tưởng sang đàng, nhớ cuộc đả qua, nhớ người kim cổ, nghỉ đến buồi thái bình, nhớ khi trị loạn hưng vong, nhớ các bậc thánh hiền, nhớ kẻ công thần khai nền dựng nước, nhớ những người dua nịnh mãi quốc cầu vinh, nhớ bực thanh liêm, nhở phường bốc lột, nhớ thôi là nhớ, rồi lại nhớ đến cuộc tang thương biến đổi, điêu tàn phong tục, nghỉ sự thế mà ngán đời. Tính từ ngày nhà nước đại Pháp bước chân đến nước Việt-Nam ta, cũng đã ngoài 80 năm, đem nhiều sự giáo hóa bên Âu-châu mà vãi đầy khắp nước, lập trường cho thầy dạy có nhiều khoa học tập, như học viết, học đọc, học ám tả, học tính toán, học địa dư, học vẽ vời, tập thể tháo đủ các môn.
  • Nhơn Đạo Thông Thường
  • NXB Khoa Học 1942
  • Trương Đăng Mẹo
  • 48 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/E15DC08340842B7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page