Những Bài Giảng Về Xã Hội Học (NXB Thống Kê 2006) - Warren Kidd, 829 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung gồm 19 chương trình bày lý thuyết về xã hội học, các phương pháp nghiên cứu, sự phân chia tầng lớp giai cấp, sự phân biệt giới tính, phân tầng xã hội, gia đình, giáo dục, công việc, văn hóa, sức khỏe, phương tiện truyền thông,...
  Chương 1: Giới thiệu
  Chương 2: Xã hội học là gì?
  Chương 3: Lý thuyết về Xã hội học
  Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu
  Chương 5: Sự phân chia tầng lớp - Giai cấp
  Chương 6: Sự phân biệt giới tính - Phái nam, phái nữ
  Chương 7: Sự phân tầng xã hội - Chủng tộc và dân tộc
  Chương 8: Gia đình
  Chương 9: Giáo dục và đào tạo
  Chương 10: Công việc, Tổ chức và Giải trí
  Chương 11: Văn hóa và Nhân văn
  Chương 12: Sự lệch hướng
  Chương 13: Phát triển thế giới
  Chương 14: Sức khỏe
  Chương 15: Giàu có, An sinh xã hội, Nghèo nàn
  Chương 16: Phương tiện truyền thông đại chúng
  Chương 17: Cộng đồng, Địa phương và Quốc gia
  Chương 18: Quyền lực và Chính trị
  Chương 19: Tôn giáo và hệ thống tín ngưỡng
  • Những Bài Giảng Về Xã Hội Học
  • NXB Thống Kê 2006
  • Warren Kidd, Mark Kirby
  • 829 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6833
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page