Những Bài Thài Tế Điện (Bính Dần 1986) - Quang Minh, 40 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những Bài Thài Tế Điện
  Bính Dần 1986
  Quang Minh
  40 Trang
  Chư Chức Sắc Đại Thiên Phong, những bậc lương sanh cao trọng cầm giềng mối nền Đại Đạo, sau khi qui liễu thường có giáng cơ cho bài thài để tế lễ theo lẽ Đạo. Cả hành vi tư tưởng, công hạnh, nguyện vọng, tiểu sử… đều tập trung vào bài thài ấy. Vậy thì những bài thài ấy quí quá là bực dường nào chúng ta cũng nhận thức đặng. Ngặc nổi thời gian qua, biết bao nhiêu cuộc thăng trầm của thời cuộc, chúng ta đã bị thất thoát rất nhiều, nên chúng tôi muốn lượm lặc, gom nó lại kết thành 1 tập để làm món báu trước để lưu niệm lời châu tiếng ngọc, sau để làm tài liệu học Đạo hầu cùng dìu dắt nhau đến quê xưa cảnh cũ mà Chí Tôn, Phật Mẫu hằng mong đợi chúng ta.
  Có bài không phải do đương sự gián cơ, mà được các Đấng ban tặng, có trường hợp đương sự đặt bài trước khi qui liễu, cũng có khi Hội Thánh lấy bài thài chung nơi Kinh Lễ, tùy Tiên Vị, Thánh Vị và Thần Vị mà tế lễ.
  Chúng tôi thành thật biết ơn những vị ân nhân đã giúp tài liệu vào “Bài Thài Tế Điện” này. Trong đó có Giáo Hữu Thượng Bội Thanh, Phối Sư Thượng Cảnh Thanh, Nhạc Sư Trần Thiện Niệm…
  Ước mong được sự bổ cứu, phê bình của chư đọc giã, hầu những bài thài điện được phong phú thêm. Bắt đầu từ nay chúng ta không bỏ sót 1 bài thài nào, khi được diễn tiến trong tương lai tại Báo Ân Từ hay Cữu Trùng Thiên hoặc nơi địa điểm khác.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page