Những Bình Diện Tâm Lý Ngôn Ngữ Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Hữu Luyến, 356 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, May 7, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. Những vấn đề chung của tâm lý ngôn ngữ học
  Sự ra đời của tâm lý ngôn ngữ học
  Đối tượng, nhiệm vụ cùa tâm lý ngôn ngữ học
  Cơ sở cùa tâm lý ngôn ngừ học
  Phưcmg pháp nghiên cứu cùa tâm lý ngôn ngừ học
  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn cùa tâm lý ngôn ngữ học
  Chương 2. Ngôn ngữ, lòi nói và hoạt động lời nói
  Các thuật ngừ ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói
  Loại hìn h , hình thái, mức độ hoạt dộng lời nói
  Cấu trúc cùa hoạt động lời nói
  Yêu cầu tâm lý đối với dạy học ngôn ngừ
  Chương 3. Nắm vững ngôn ngữ
  Ngôn ngữ và các thuật ngừ liên quan như đổi tượng nắm vũng
  Các quan điểm về nắm vững ngôn ngừ
  Đặc điềm tâm lý của nắm vững ngôn ngữ
  Bản chất tâm lý của nắm vững ngôn ngữ
  Trình tự nắm vững ngôn ngừ
  Mức độ ý thức của nắm vững ngôn ngữ
  Yêu cầu tâm lý đối với dạy học nắm vững ngôn ngừ
  Chương 4. Mô hình tạo sinh câu
  Tâm lý học Hành vi - cơ sờ cùa mô hình tạo sinh câu
  Các mô hình ngữ pháp tạo sinh
  Mô hinh cấu trúc bề mặt dựa trên thuyết tạo sinh chuyển đổi
  Sơ đồ chung về tạo sinh câu của ngừ pháp tạo sinh
  Đánh giá chung
  Chương 5. Sản sinh lời nói
  Tâm lý học Hoạt động - cơ sở của lý thuyết sản sinh lời nói
  Khái niệm chung về sản sinh lời nói
  Các giai đoạn (các pha) cùa hoạt động / hành động sản sinh lời nói
  Một số mô hình sàn sinh lời nói
  Cơ chế sản sinh lời nói
  Yêu cầu tâm lý đối với dạy học sản sinh lời nói
  Chương 6. Tiếp nhận lời nói
  Khái niệm chung về tiếp nhận lời nói
  Các quan điềm kiến giải về tiếp nhận lời nói
  Vấn dề dơn vị giải dáp .
  • Những Bình Diện Tâm Lý Ngôn Ngữ Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Trần Hữu Luyến
  • 356 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044267
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 24, 2021

Share This Page