Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ (NXB Tôn Giáo 2013) - Thích Thông Lạc, 293 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Sách hướng dẫn những bước vào đạo cho người cư sĩ muốn tu học theo Phật giáo:
  1. Bước thứ Nhất: Thọ Tam Quy và Sống Đúng Năm Giới.
  2. Bước thứ hai: Số́ng và Tu theo tám giới.
  Giải thích rõ về Giới Hạnh và Giới Hành cho người Cư Sĩ trong ngày Sống và Tu theo tám giới này. Có Định Niệm Hơi Thở cho người Cư Sĩ.

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page