Những Chuyện Hay Nhất Thế Giới Dành Cho Thiếu Nhi (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Mai Ngọc, 825 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, Oct 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ trước tới nay, đã có rát nhiều cuốn sách rất bô ich và ỉỷ thú giúp các em mờ ra những chán tròi mơ ước đê trờ thành nhứng nhà khoa học vi đại, những nhà văn, nhà thơ tên tuổi... Lần này NXB Vần hóa - Thông tin chỡ ấn hành cuôh sách: NHỮNG TRƯYẸN HAY CHO THIẾU NHI - tuyển chọn những truyện kể cùa các nhà văn xuàt săc chuyên viết cho các em: Andecxen, Grim, Andona Liobitẻ, Coonày - Trucấpxki, A. Tonxtoi,... hoặc những mấu chuyện dân gian rất nối tiếng trẽn thế giới. Mỗi cảu chuyện được tuyển lưa, là một thế giới đấv sức tường tượng, kỳ thú rất phú hợp với óc hiẻu kỳ, giàu tinh liên tường cùa lứa tuổi các em.
  • Những Chuyện Hay Nhất Thế Giới Dành Cho Thiếu Nhi
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2001
  • Mai Ngọc
  • 825 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/9942
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 14, 2018

Share This Page