Những Cơ Sở Nghiên Cứu Xã Hội Học (NXB Tiến Bộ 1988) - G.V. Ô Xi Pốp, 544 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by captionseo99, Dec 9, 2020.

 1. captionseo99

  captionseo99 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách có hai nội dung lớn:1- Trình bày về đối tượng, những đóng góp và vai trò của xã hội học Mác-Lê nin-nit. Trong đó có khẳng định đây là một khoa học độc lập2- Trình bày những phương pháp và kỹ thuật của nghiên cứu xã hội học. Đây là phần hay nhất và cũng là cơ bản nhất của cuốn sách.Xem xong cuốn sách này, mình mới thấy được sự "chậm trễ" của mình trong tiếp cận tri thức. Một cuốn sách có tính "cơ sở" nhưng mình đến với nó quá muộn. Quả thật đây là cuốn sách mới đối với mình !
  • Những Cơ Sở Nghiên Cứu Xã Hội Học
  • NXB Tiến Bộ 1988
  • G.V. Ô Xi Pốp
  • 544 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233019
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2020

Share This Page