Những Đàn Bà Lừng Danh Trong Lịch Sử (NXB Sống Mới 1969) - Nguyễn Vỹ, 384 Trang

Discussion in 'Nhân Vật & Sự Kiện' started by admin, Sep 30, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Tôi đã thuật lại, trong quyển sách nầy, đời sống rất hấp-dẫn, chứa rất nhiều bài học quý-giá, của ba-mươi người đàn bà lừng danh nhất trong Lịch-sử Đông Tây tự cổ chí kim. Tôi bắt đầu bằng TRƯNG-NỮ-VƯƠNG, vì hai lý-do. Xét về khách-quan lịch-sử và về phương-diện giá-trị tác-phong, Trưng Nữ-Vương không những là một anh-hùng của Dân-tộc Việt-Nam mà còn là một nữ anh-hùng bậc nhứt trên thế-giới. Vả lại, Jeanne d’Arc thua kém Trưng-Vương trên nhiều phương-diện lắm mà được cả thế-giới khâm phục trải qua các thời-đại, là nhờ người Pháp biết truy-tôn bậc Nữ anh hùng của họ.
  Từ trước đến nay, người Việt-Nam chưa hề viết nhiều về Trưng-Nữ-Vương, chưa ca ngợi xứng đáng Vinh-quang lẫm-liệt của Trưng-Nữ-Vương cho thế-giới biết. Cho nên tôi thấy cần phải đưa Bà từ quên lãng bất-công của địa-vị một anh-hùng địa-phương Việt-nam lên bậc Thần-tượng tối-cao, chói-lọi, xứng đáng của Lịch-sử Loài Người. Tác-phẩm nầy đang được dịch ra Anh Pháp ngữ chính vì mục đích ấy. Tôi cố-ý gát ra ngoài một số các nữ chính-trị-gia, tuy cũng nổi tiếng xưa nay, nhưng phong-độ cá-nhân và ảnh-hưởng tinh thần trên đời sống nhân loại không đáng kể, như các Nữ Hoàng, Nữ Thủ-tướng, Nữ Ngoại-giao, Nữ Cách-mạng, v.v... Các nữ Văn-sĩ, Thi-sĩ, Nghệ-sĩ, nổi danh trên thế-giới cổ kim, sẽ được giới-thiệu đầy đủ trong một quyển sách khác được ấn-hành riêng. Nữ Thi-hào Hồ xuân-Hương của Việt-Nam sẽ có mặt trong tác-phẩm Thi-tuyển quốc-tế ấy.
  • Những Đàn Bà Lừng Danh Trong Lịch Sử
  • NXB Sống Mới 1969
  • Nguyễn Vỹ
  • 384 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/ln9hk2eme64o98t

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 28, 2020

Share This Page