Những Điều Cần Biết Trong Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Khu Dân Cư (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-3_23-32-53.png
  Sinh hoạt chi bộ là hoạt động nhằm bảo đảm cho tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành những văn bản chỉ đạo về công tác sinh hoạt chi bộ. Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch thực hiện của cấp ủy các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của chi bộ và vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng đang có những chuyển biến tiến bộ. Nhiều cấp ủy đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức chi bộ cho phù hợp, khắc phục tình trạng chi bộ có quá đông đảng viên hoặc tổ chức của chi bộ không đồng bộ, thống nhất với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, phân công công tác cho đảng viên. Tuy nhiên, trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn hạn chế, khuyết điểm và khó khăn:
  • Những Điều Cần Biết Trong Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Khu Dân Cư
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 184 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/8F0E4243804B689
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2021

Share This Page