Những Điều Cần Biết Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_19-30-20.png
  Chính quyền địa phương cấp cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất nên là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Chính quyền được tổ chức ra là nhằm bảo vệ và phục vụ quyền, lợi ích của nhân dân, và nhân dân là đối tượng cơ bản để chính quyền phục vụ. Dưới góc độ vai trò của Nhà nước, nhân dân chính là chủ thể của quyền lực nhà nước. Theo đó, chính quyền địa phương cơ sở phải là chính quyền do nhân dân tổ chức ra, của nhân dân và hoạt động vì nhân dân. Những biểu hiện căn bản của chính quyền địa phương cơ sở là: về tổ chức do nhân dân tổ chức ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân; về hoạt động do cán bộ, công chức tiến hành phải xuất phát trên nền tảng lợi ích của nhân dân và vì nhân dân để phục vụ.
  • Những Điều Cần Biết Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn An Tiêm
  • 290 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/0F6631C826E5D1C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page