Những Hợp Tác Xã Kiểu Mới Điển Hình Tiên Tiến (NXB Chính Trị 2018) - Nhiều Tác Giả, 196 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-16_0-45-35.png
  Ở nước ta, trong nhiều năm qua, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, tại Đại hội XII, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả”. Từ năm 1986 đến nay, Quốc hội đã ba lần thông qua và ban hành Luật Hợp tác xã vào các năm 1996, 2003 và 2012 nhằm điều chỉnh pháp luật về hợp tác xã phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã thể hiện rõ hơn bản chất của hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngoài ra, Luật Hợp tác xã năm 2012 cũng làm rõ hơn về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước
  • Những Hợp Tác Xã Kiểu Mới Điển Hình Tiên Tiến
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nhiều Tác Giả
  • 196 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F06E9D2B90D752A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2021

Share This Page