Những Kiến Thức Cần Thiết Cho Thanh Niên Tập 1 (NXB Thanh Niên 2012) - Nhiều Tác Giả, 227 Trang

Discussion in 'Kiến Thức Phổ Thông' started by Xnhi345, Sep 15, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-15_20-42-49.png
  Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Bác Hồ đã từng nói “Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã xác định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…”.
  • Những Kiến Thức Cần Thiết Cho Thanh Niên Tập 1
  • NXB Thanh Niên 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 227 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/nhung-kien-thuc-can-thiet-cho-thanh-nien-tap-1
  https://drive.google.com/file/d/1yIfcTc7f24rxJ39Z2k5FtvRbdVAR-_qC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page