Những Nguyên Tắc Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Nhà Nước - Nguyễn Trí Hòa, 727 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by janssss, Dec 27, 2020.

 1. janssss

  janssss New Member

  [​IMG]
  Mỗi một chế độ nhà nước đều có các nguyên tắc tổ chức và hoạt động khác nhau về bộ máy nhà nước. Và ngay trong bản thân một nhà nước, các nguyên tắc đó cũng được vận dụng theo từng mức độ khác nhau ở mỗi giai đoạn nhất định và luôn luôn được bổ sung và hoàn thiện.Nhà nước ta là Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhà nước ta đương nhiên được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung của chế độ xã hội chủ nghĩa và đồng thời tổ chức bộ máy nhà nước với sự vận dụng phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử và theo từng phần hệ thống trong bộ máy đó. Các nguyên tắc đó luôn luôn được bổ sung bởi các nhận thức mới và vận dụng thích hợp với từng điều kiện cụ thể.
  • Những Nguyên Tắc Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 1995
  • Nguyễn Trí Hòa, Nguyễn Thị Kim Liên
  • 727 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=223182
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 28, 2020

Share This Page