Những Nội Dung Chủ Yếu Và Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XI Của Đảng - Phạm Văn Linh, 116 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sẽ trình bày những nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI (trong đó bao gồm những nhận định chung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI); về bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước sau 80 năm cách mạng (1930-2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.
  Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng đã chỉ ra rõ ràng và cụ thể những nội dung mới và chủ yếu của các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị.
  • Những Nội Dung Chủ Yếu Và Mới Trong Các Văn Kiện Đại Hội XI Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2011
  • Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng
  • 116 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1367
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2017

Share This Page