Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Xuất Bản Năm 2004 (NXB Tư Pháp 2005) - Nhiều Tác Giả, 124 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Nov 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Qua hơn mười năm thực hiện, các quy định của Luật xuất bản năm 1993 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tích cực, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất bản phát triển mạnh cả về tốc độ, quy mô, chất lượng và hiệu quả. Ngành xuất bản đã đáp ứng được nhu cầu đọc của toàn xã hội, nhiều bộ sách có giá trị đã được xuất bản và được dư luận độc giả hoan nghênh. Nhìn chung, hoạt động xuất bản đã góp phần phục vụ tích cực sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu văn hóa và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Xuất Bản Năm 2004
  • NXB Tư Pháp 2005
  • Nhiều Tác Giả
  • 124 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/709
   
  Last edited by a moderator: Dec 17, 2020

Share This Page