Những Quy Định Pháp Luật Và Chính Sách Tài Chính Đối Với Phát Triển Hợp Tác Xã

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jul 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII, kỳ họp thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước.
  Bên cạnh đó Nhà nước, các Bộ, ngành đã ban hành các quy định, chính sách hướng dẫn thực hiện về chế độ tài chính áp dụng đối với mô hình hợp tác xã tại Việt Nam. Với mong muốn xây dựng cuốn cẩm nang nhằm giúp các hợp tác xã và bạn đọc có tài liệu tra cứu trong quá trình quản lý và sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: “Những quy định pháp luật và chính sách tài chính đối với phát triển hợp tác xã”.
  • Những Quy Định Pháp Luật Và Chính Sách Tài Chính Đối Với Phát Triển Hợp Tác Xã
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 171 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/0314753032E4CD4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2019

Share This Page