Những Tấm Gương Điển Hình Trong Phong Trào Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông Thôn, Miền Núi

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-6_17-53-39.png
  Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, công tác vận động nhân dân vừa là mục tiêu của cách mạng, vừa là phương pháp cách mạng của Đảng. Trong bài báo Dân vận viết năm 1949, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Bác Hồ yêu cầu: Tất cả cán bộ, đảng viên trong mọi tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đều phải làm công tác dân vận theo nhiệm vụ chuyên môn của mình. Học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta đã làm tốt công tác dân vận, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đối với ngành giao thông vận tải, nhờ công tác vận động nhân dân có hiệu quả, nhân dân đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống giao thông vận tải Việt Nam.
  • Những Tấm Gương Điển Hình Trong Phong Trào Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông Thôn, Miền Núi
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F3E83851412B763
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 6, 2021

Share This Page