Những Trang Lịch Sử Vẻ Vang Của Thủ Đô (NXB Hà Nội 1963) - Nhiều Tác Giả, 26 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cách đây gần 1.010 năm, vị vua anh minh Lý Thái Tổ với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường đã ban “Chiếu dời đô”, chọn vùng đất thế “rồng cuộn, hổ ngồi” làm kinh đô, đặt tên là Thăng Long. Kể từ đó, lịch sử nghìn năm đã hun đúc nên truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Ðông Ðô - Hà Nội. Truyền thống ấy càng tỏa sáng mạnh mẽ và đạt tầm cao thời đại mới khi Ðảng Cộng sản Việt Nam, rồi Ðảng bộ thành phố Hà Nội ra đời. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, giữa lúc phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc về đường lối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh kính yêu - đã ra đi tìm đường cứu nước. Tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin thông qua Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Người đã tìm ra chân lý: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
  • Những Trang Lịch Sử Vẻ Vang Của Thủ Đô
  • NXB Hà Nội 1963
  • Nhiều Tác Giả
  • 26 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=201
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 29, 2020

Share This Page