Những Tranh Luận Mới Của Các Học Giả Nga Về Chủ Nghĩa Xã Hội (NXB Chính Trị)- Tạ Ngọc Tấn, 424 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã từ đầu thập niên 1990 nhưng những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không phải đã bị phá sản hoàn toàn. Liệu chủ nghĩa xã hội có lại trở thành hiện thực ở nước Nga hay không? Đó là điều mà các học giả ở Nga đã và đang tranh luận nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa nó đồng thời cũng hình thành một cơ sở lý luận mácxít để khắc phục tình trạng “đa nguyên cộng sản” ở nước Nga hiện nay. Cuốn sách Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội giới thiệu 28 công trình nghiên cứu lý luận tương đối tiêu biểu trên nhiều bình diện về chủ nghĩa xã hội của các nhà khoa học Nga. Những vấn đề của chủ nghĩa xã hội mới được đưa ra tranh luận trong cuốn sách xoay quanh các chủ đề: nguyên nhân sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trước đây; về chủ nghĩa tư bản hiện đại; về chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường, v.v..
  • Tên sách: Những Tranh Luận Mới Của Các Học Giả Nga Về Chủ Nghĩa Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  • Số Trang: 424
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SSPQN0800.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 27, 2017

Share This Page