Những Vấn Đề Chủ Yếu Của Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ X Nhiệm Kỳ 2015-2020

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, May 31, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-12_9-18-51.png
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020 tiến hành từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX về các Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân thành phố đóng góp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và thảo luận tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Những Vấn Đề Chủ Yếu Của Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2015 - 2020
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Ban Tuyên Giáo
  • 506 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/16lB0kBa0LK49KqCFBYIukOJWxXNrT8gr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 12, 2023

Share This Page