Những Vấn Đề Cơ Bản, Cấp Bách Về Dân Tộc, Tộc Người Ở Nước Ta Hiện Nay Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-4_23-44-58.png
  Nghiên cứu về quá trình tộc người (Ethnic process) là xem xét sự biến đổi và phát triển nội tại của tộc người. Nghiên cứu này được đặt trong phạm vi của khoa học nghiên cứu về quá trình (Process studies), thuộc cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tại Liên Xô (cũ), nghiên cứu về quá trình tộc người rất phát triển. Còn ở nhiều nước thuộc Tây Âu và Bắc Mỹ, nghiên cứu này không phổ biến, nhưng các nhà khoa học lại rất chú trọng tìm hiểu về quá trình bản sắc (Identity process), hay biên giới tộc người (Ethnic boundary); và xét cho cùng, đó cũng là một dạng thức nghiên cứu về quá trình tộc người.
  Ở Việt Nam, hướng nghiên cứu về quá trình tộc người cũng được một số tác giả quan tâm, song rất tiếc là chưa được triển khai nghiên cứu điền dã, và đã qua 30 năm, vẫn chưa có công trình tiếp nối. Bởi vậy, tôi muốn trở lại hướng nghiên cứu hấp dẫn này với hy vọng sẽ góp phần nhận diện tốt hơn vấn đề tộc người của nước ta, đặc biệt là trong dự báo về mối quan hệ dân tộc.
  Bài viết “Quá trình tộc người: Tổng quan, lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay” được đăng trong sách Viện Dân tộc học (2017), Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc, tộc người ở nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia năm 2016, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 126-153. Để tiện sử dụng, tôi không chụp lại các trang in mà đăng file bài viết gốc. Nếu bạn cần tham khảo, có thể dẫn nguồn bài viết như trên.
  • Những Vấn Đề Cơ Bản, Cấp Bách Về Dân Tộc, Tộc Người Ở Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2017
  • Nguyễn Văn Minh
  • 1115 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84802
  https://drive.google.com/file/d/17MbvD92RCOl0pC9kvL18Y7zMbpcvOROS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 4, 2022

Share This Page