Những Vấn Đề Cơ Bản Của Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước - Đinh Trung Tụng, 142 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những Vấn Đề Cơ Bản Của Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Năm 2009
  NXB Tư Pháp 2009
  Đinh Trung Tụng
  142 Trang
  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quổc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thưòng thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước củng sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ thông qua việc xác định rõ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do hành vi trái pháp luật của ngưòi thi hành công vụ và xác dịnh trách nhiệm hoàn trả của họ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page