Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Thế Nghĩa

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by nhandang123, Jun 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít” là công trinh nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có chất lượng của tập thể các nhà khoa học và các cộng tác viên thuộc Trung tâm lý luận chính trị, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng, cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập triết học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cuốn sách phân tích và trình bày những nội dung cơ bản và cấp bách của triết học mácxít trong thời đại ngày nay. Cụ thể là: (1) Phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành, phát triển triết học mácxít gắn với những cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc; (2) Phân tích nội dung của thế giới quan duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, phép biện chứng của lý luận và thực tiễn; lý luận hình thái kinh tế - xã hội, những động lực phát triển của xã hội, lý luận về con người, biện chứng của tồn tại xã hội và ý thức xã hội cũng như ý nghĩa của chúng trong xã hội hiện đại; (3) Đặc biệt là phân tích những vấn đề triết học trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam (xây dựng hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, triết lý phát triển và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay).
  Chương i: quá trình hình thành và phát triển của triết học mácxít
  Chương ii: thế giới quan và thế giới khoa học duy vật biện chứng
  Chương iii: phép biện chứng duy vật – học thuyết về sự phát triển
  Chương iv: phép biện chứng của thực tiễn và nhận thức lý luận
  Chương v: lý luận hình thái kinh tế – xã hội
  Chương vi: những động lực phát triển của xã hội
  Chương vii: triết học mácxít về con người và vấn đề xây dựng con người
  Chương viii: biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
  Chương ix: những vấn đề triết học trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam.

  • Những Vấn Đề Cơ Bản Và Cấp Bách Của Triết Học Mácxít
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Nguyễn Thế Nghĩa, Thái Thị Thu Hương
  • 320 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6717
  https://drive.google.com/file/d/1nRtFrJv6uMHe44tArzeXLbTJM4WsftF9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 6, 2022

Share This Page