Những Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (NXB Lý Luận Chính Trị)- Nhiều Tác Giả, 488 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Jun 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 6-1-2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị định số 48/2014/NĐ-CP ngày 19-5-2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định số 184/QĐ-TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Thông báo Kết luận số 181-TB/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư Trung ươmg Đảng khóa X, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ chủ tri nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; nghiên cứu khoa học; quy chế quản lý đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  a
  • Những Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số Trang: 488
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/438BA178B492FB9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 6, 2019

Share This Page