Những Vấn Đề Lý Luận Quản Lý (NXB Khoa Học Xã Hội 1978) - G. Kh. Pôpốp, 374 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by bhanh8, Jul 12, 2017.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuồn sách chú ý nhiều đèn cảc vấn để phương pháp luận. Phương pháp luận được định nghĩa như một tổng thế các phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong một ngành khoa học nhầt định. Vậy phương pháp luận trong cuồn sách này bao gổm những gì ? Một là, xác định đòi tượng nghiên cứu, Hai là, xác định những mặt được nghiên cứu trong đồi tượng này, tức là xác định đề tài nghiên cứu. Ba là, phương pháp luận cùa một khoa học ba® gốm việc phần tích kẽt cầu nội dung cùa khoa học đó, các phẩn chủ yều của nó và luận chửng cơ sỏ' ỉôgic của chúng. Và cuối cùng trong khái niệm phương pháp luận còn bao gổm cả sự phân tích Cữ chề phát triển cúa khoa học. Đối với một ngành khoa học mỏ'i thì phải có sự phân tích vế cơ chè hình thành của n6, tức là các con đường đi tử thực tiễn đền lý luận và ngược ki đặc trtmg cho khoa học ầy.
  • Những Vấn Đề Lý Luận Quản Lý
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1978
  • G. Kh. Pôpốp
  • 374 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/EAEEB066E33EBA4/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 10, 2017

Share This Page