Những Vấn Đề Lý Luận Và Phương Pháp Luận Tâm Lý Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Đức Hưởng

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by admin, Mar 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-4_11-6-4.png
  Tổng kết những thành tựu của Tâm lý học Liên xô về phạm trù cơ bản của tâm lý học tương lai: Phạm trù phản ánh, hoạt động, nhân cách, giao tiếp, quan hệ giữa cái xã hội và sinh học trong tâm lý người. Bằng cách nhìn của cách tiếp cận hệ thống, tác giả không chỉ tổng kết mà còn vạch ra phương pháp phát triển tâm lý học trong giai đoạn mới, trong đó tâm lý học là khoa học trọng tâm của khoa học về con người.
  Chương 1: THỰC TRẠNG KHOA HỌC TÂM LÝ
  1. Tâm lý học trong hệ thống tri thức khoa học
  2. Khoa học tâm lý và thực tiễn xã hội
  3. Lý thuyết, thực nghiệm và thực tiễn trong tâm lý học
  4. Tâm lý học và toán học
  5. Đặc điểm của sự phát triển lý luận chung của tâm lý học trong điều kiện hiện nay
  Chương 2: CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG TRONG TÂM LÝ HỌC
  1. Tâm lý người là đối tượng nghiên cứu có hệ thống
  2. Một số nguyên tắc tiếp cận hệ thống trong tâm lý học
  3. Vân đề quy luật trong tâm lý học
  4. Về tính quy định có tính hệ thống của hành vi và tâm lý
  Chương 3: PHẠM TRÙ PHẢN ÁNH TRONG TÂM LÝ HỌC
  1. Tâm lý là sự phản ánh chủ quan thực tế khách quan
  2. Phản ánh tâm lý là một quá trình; Các cấp độ và hình thức của nó
  3. Ý thức là sự phản ánh lý tưởng
  Chương 4: VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRONG TÂM LÝ HỌC
  1. Hoạt động là phạm trù lịch sử - xã hội
  2. Các khía cạnh tâm lý học trong nghiên cứu hoạt động cá nhân
  3. Cấu trúc hoạt động của cá nhân
  Chương 5: VẤN ĐỀ GIÁO TIẾP TRONG TÂM LÝ HỌC
  1. Giao tiếp là phạm trù cơ sở trong tâm lý học
  2. Chức năng và cấu trúc của giao tiếp
  3. Đặc điểm của các quá trình tâm lý trong điều kiện giao tiếp
  Chương 6: VẤN ĐỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC
  1. Quna hệ xã hội là nền tảng cơ bản của các thuộc tính nhân cách
  2. Xu hướng nhân cách
  3. Thái độ chủ quan của cá nhân
  Chương 7: CÁI XÃ HỘI VÀ CÁI SINH HỌC TRONG SỰ QUY ĐỊNH TÂM LÝ CON NGƯỜI
  1. Vấn đề tâm sinh lý
  2. Vấn đề cái xã hội và cái sinh học trong sự phát triển tâm lý cá nhân
  3. Các khía cạnh tâm lý của vấn đề phát sinh nhân chủng
  • Những Vấn Đề Lý Luận Và Phương Pháp Luận Tâm Lý Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Tác giả: Lomov, B.Ph
  • Dịch: Nguyễn Đức Hưởng, Dương Diệu Hoa, Phan Trọng Ngọ
  • 583 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/112407
  https://drive.google.com/file/d/11pjMrIW0rP7SWepEQwssljw4tBi3QPJa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 4, 2022

Share This Page