Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Mới Đặt Ra Trong Tình Hình Hiện Nay - Phùng Hữu Phú, 900 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by admin, Dec 24, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách đề cập những vấn đề mới đặt ra trong tình hình quốc tế và trong nước hiện nay tác động, ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bao gồm các chuyên đề: về xu hướng của thời đai ngày nay; quan điểm, đường lối của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay; chủ nghĩa tư bản hiện đại; quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam;... Đây thật sự là những vấn đề nóng bỏng đối với mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta trong xu thế toàn cầu hóa, mở rộng giao lưu và hội nhập thế giới.
  • Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Mới Đặt Ra Trong Tình Hình Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2011
  • Phùng Hữu Phú, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Viết Thông
  • 900 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1492
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 27, 2017

Share This Page