Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Tôn Giáo Ở Việt Nam - Gs. Đặng Nghiêm Vạn, 313 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Trong không khí đổi mới, được sự khuyến khích của các đồng nghiệp, Viên Nghiên cứu Tôn giáo đã xuất bản được một số tác phẩm đề cập đến những vấn đề tôn giáo VN, trong đó có cuốn Hồ Chí Minh về tôn giáo tín ngưỡng. Một trong các hướng nghiên cứu của Viện là là muốn tìm hiểu đối tượng tôn giáo, một thực tiễn khách quan biểu hiện rất đa dạng qua thời gian, không gian, phụ thuộc vào các nền văn minh khác nhau; đồng thời từ đấy tìm ra được đặc thù của tôn giáo và đời sống tôn giáo VN.
  Năm 1997, Viện chủ trì một cuộc trao đổi về Một số vấn đề lí luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam với tinh thần làm sáng rõ một số vấn đề đương còn có những ý kiến khác nhau trong giới nghiên cứu. Tuy đều tự nhận đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như đã nêu trong bản đề dẫn của cuộc trao đổi, nhưng do thời tiếp cận những khái niệm tôn giáo được hiểu theo đặc thù Châu Âu, đồng thời việc nghiên cứu tôn giáo với tư cách là một bộ phận văn hóa tinh thần ở nước ta còn quá mới mẻ, không tránh khỏi những ý kiến khác nhau. Đó là một điều dễ thấy trong các cuộc trao đổi và cũng là cần thiết trong quá trình làm sáng tỏ một vấn đề phức tạp. cuộc trao đổi không đưa ra một kết luận, mà để các độc giả suy ngẩm trên những ý kiến của tác giả đạ phát biểu. Viện sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc trao đổi tương tự, nhất là khi Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo có điều kiện chín muồi ra đời cùng với sự trưởng thành của ngành và của Viện.

  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page