Những Vấn Đề Lý Luận Về Phát Triển Văn Hóa (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Toàn Thắng, 182 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, Nov 24, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-2_19-38-54.png
  Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia - dân tộc trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã xác định đường hướng hội nhập quốc tế là nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
  • Những Vấn Đề Lý Luận Về Phát Triển Văn Hóa Trong Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nguyễn Toàn Thắng
  • 182 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/handle/123456789/4935
  https://drive.google.com/file/d/1rRnyHCctSYPGAKj7q1QOcmGTiHUzXcHx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 2, 2022

Share This Page