Những Vấn Đề Pháp Lý Đặt Ra Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay - Nguyễn Thị Quế Anh

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Apr 12, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-12_1-6-6.png
  Sau công cuộc Đổi mới, xây dựng nền kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt: kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên cũng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, chịu nhiều tác động của toàn cầu hoá, nhiều nguy cơ và rủi ro mới cũng nảy sinh, trong đó có tham nhũng. Những tác động của tham nhũng đến hiệu quả quản trị quốc gia là rõ nét, và có thể gây nên những ảnh hưởng tiêu cực khác về bình diện kinh tế, xã hội. Bởi vậy mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các chủ trương, chính sách và nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trong số các giải pháp đó, pháp luật được coi là công cụ quan trọng và hiệu quả. Sử dụng công cụ pháp lý như thế nào trong bối cảnh Việt Nam để phòng, chống tham nhũng một cách hiệu quả nhất, đây là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn và thời sự sâu sắc.
  • Những Vấn Đề Pháp Lý Đặt Ra Trong Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Lao Động 2020
  • Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh
  • 594 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9877
  https://drive.google.com/file/d/1rqn-i8awm9hg62YSKGJwqZfZ6_QR55cK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page