Những Vấn Đề Thị Trường Và Marketing Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp - Nguyễn Thị Thu Trang, 55 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Jun 1, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1: HÌNH THÀNH Ý TƢỞNG KINH DOANH ............................................ 2
  1.1 Mô tả ý tƣởng kinh doanh ..................................................................................... 2
  1.2 Đánh giá ý tƣởng kinh doanh ................................................................................ 5
  1.3 Phát triển ý tƣởng kinh doanh thành kế hoạch ................................................... 6
  CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG TRONG KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
  2.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trƣờng .............................................................. 9
  2.2 Những yêu cầu khi nghiên cứu thị trƣờng ......................................................... 11
  2.3 Quy trình nghiên cứu thị trƣờng ........................................................................ 11
  2.4. Những vấn đề cơ bản về thị trƣờng cần nghiên cứu ......................................... 15
  2.4.1 Nghiên cứu thị trường tổng thể .............................................................................. 15
  2.4.2 Nghiên cứu thị trường chi tiết ................................................................................ 16
  2. 5 Các nguồn thông tin ............................................................................................. 24
  CHƢƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MARKETING TRONG KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
  3.1 Lợi ích của việc lập kế hoạch marketing ............................................................ 28
  3.2 Những vấn đề cần quan tâm trong bản kế hoạch marketing ........................... 28
  3.2.1 Phân tích tình hình .................................................................................................. 28
  3.2.2 Mục tiêu .................................................................................................................. 36
  3.2.3 Chiến lược marketing ............................................................................................. 36
  3.2.4 Dự tính doanh số bán hàng ..................................................................................... 37
  3.2.5 Hỗn hợp Marketing 4P ........................................................................................... 38
  3.2.6 Ngân sách Marketing .............................................................................................. 47
  3.2.7 Kế hoạch thực hiện ................................................................................................. 47
  3.2.8 Kiểm soát ............................................................................................................... 47
  3.2.9 Kế hoạch dự phòng ................................................................................................. 48
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Những Vấn Đề Thị Trường Và Marketing Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp
  • Nguyễn Thị Thu Trang
  • NXB Hà Nội 2012
  • 55 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/57100F43B1B020C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page