Niên Giám Sau Đại Học 2011 (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nhiều Tác Giả, 280 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by admin, Dec 2, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Niên giám sau đại học được phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – ĐHQG-HCM để học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất. Niên giám sau đại học 2011 bao gồm các nội dung chính:
  • A. Quy định quản lý tổ chức và quản lý đào tạo Tiến sĩ
  • B. Quy định quản lý tổ chức và quản lý đào tạo Thạc sĩ
  • C. Quy trình học vụ cao học
  • D. Hướng dẫn trình bày Luận án Tiến sĩ; Luận văn Thạc sĩ
  • E. Danh mục chương trình đào tạo SĐH
  • F. Chương trình đào tạo thạc sĩ
  • G. Đề cương các môn học chung
  • H. Thư viện - CSDL trực tuyến - Tạp chí khoa học
  • I. Phòng thí nghiệm
  • J. Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Đào tạo SĐH
  Để công tác học vụ SĐH được vận hành một cách hiệu quả, học viên và NCS cần tìm hiểu chi tiết về nội dung và thực hiện đầy đủ qui chế, qui định được hướng dẫn trong Niên giám này hoặc trên mạng theo địa chỉ của Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐHBK: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
  • Niên Giám Sau Đại Học 2011
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nhiều Tác Giả
  • 280 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/80509911/Nien-Giam-2011
   
  Last edited: Jul 23, 2018

Share This Page