Niên Giám Thống Kế Tỉnh Bình Dương 1996 (NXB Thống Kê 1997) - Lý Thanh Điểu, 146 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, May 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-12-6_0-4-6.png
  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê biên soạn hầng năm, bao gồm những số liêu cơ bản phản ánh thực trạng tinh hình kinh tế - xã hội của Tỉnh-. Ngoài ra, để cung cấp thêm tư liêu tham khảo, đáp ứng yêu cẩu nghiên cứu và so sánh của các cấp, các ngành, Niên giám có phần phụ lục số liêu của cả nước. • Thực hiên chủ trương chuẩn hóa và thống nhất hóa hê thống chỉ tiêu của Ngành Thống kê, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điéu tra, trong lắn biên soạn này có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chì tiêu mới trên một số lĩnh vực, khi sử dụng đé nghị thống nhất như số liệu đã chỉnh lý. Lần đấu tiên Niên giám Thống kê Tỉnh Binh Dương được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Do thời gian và điéu kiên biên soạn nhiéu khó khăn, nên khó tránh khỏi sai sót, Cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành để kỳ phát hành sau được tốt hơn.
  • Niên Giám Thống Kế Tỉnh Bình Dương 1996
  • NXB Thống Kê 1997
  • Lý Thanh Điểu
  • 146 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Default.aspx?recordid=6674
  https://drive.google.com/file/d/1b1eKalGnou7ttE204kIC-eKDzdmGwTKy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 6, 2022

Share This Page