Niên Giám Thống Kế Tỉnh Bình Dương 2000 (NXB Thống Kê 2001) - Nhiều Tác Giả, 214 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by admin, Apr 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện chủ trương chuẩn hốa và thống nhất hỏa hệ thống chi tiêu của Ngành Thống kê, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra, trong lân biên soạn này có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chì tiêu mới trôn một số lĩnh vực, khi sử dụng dế nghị thống nhất như số liệu đă chinh lý.
  Lán đấu tiên Niên giám Thống kè Tỉnh Bỉnh ũương được biỗn soạn bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Do thời gian và điéu kiện biên soạn nhiéu khó khăn, nôn khó tránh khỏi sai sốt, Cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành dể kỳ phát hành sau được tốt hơn.
  • Niên Giám Thống Kế Tỉnh Bình Dương 2000
  • NXB Thống Kê 2001
  • Nhiều Tác Giả
  • 214 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23136
   
  Last edited: Jan 5, 2018

Share This Page