Niên Giám Thống Kê Tỉnh Kiên Giang 2010 (NXB Thống Kê 2011) - Trần Thanh Xuân, 370 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, Nov 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-7-27_16-39-57.png
  Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đối với Lãnh đạo. các ngành, các càp trong tinh cùng các lồ chức và cá nhân cỏ nhu cầu dùng tin. Cục Thống Kê Kiên Giang bicn soạn và phát hành niên giám thong ke năm 2010. bao gồm hộ thống số liệu phan anh kểt qua đã thực hiện trcn các lĩnh vực kinh tế, vãn hóa và dời sống xã hội cua dịa phưong lừ năm 2006 - 2010. Trong cuổn nicn giám này, ngoài việc hộ Ihông hóa sô liệu, chúng tòi còn kết hợp chinh lý và bô sung thêm một sổ chi tiêu mới, trường họp cỏ sự thay đòi so với quyên sổ liệu trước đề nghị ihống nhải sư dụng số liệu trong cuốn niên giám này. I rong quá trinh biên soạn không tránh khỏi nhũng thiêu sót. rât mong nhận dược ý kiến dỏng góp cùa quí Lãnh dạo và bạn dọc dẽ chúng tôi rút kinh nghiệm cho lằn sau biên soạn lòt hơn.
  • Niên Giám Thống Kê Tỉnh Kiên Giang 2010
  • NXB Thống Kê 2011
  • Trần Thanh Xuân
  • 370 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=248263
  https://drive.google.com/file/d/1wcejhEf7UV9ZgVh1yk2ui5B5-nUKjMFy
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 27, 2022

Share This Page