Niên Giám Thống Kê Tỉnh Quảng Trị 2017 (NXB Thống Kê 2018) - Cục Thống Kê, 539 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2017” bao gồm hệ thống số liệu các năm: 2010, 2014, 2015, 2016 và 2017. Các số liệu từ năm 2016 trở về trước là số liệu chính thức; số liệu năm 2017 là số sơ bộ. Tất cả các số liệu đều được thu thập và xử lý, tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm của các ngành và thành phần kinh tế được tính theo giá cơ bản thay cho giá sản xuất do Tổng cục Thống kê công bố.
  • Niên Giám Thống Kê Tỉnh Quảng Trị 2017
  • NXB Thống Kê 2018
  • Cục Thống Kê
  • 539 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://cucthongke.quangtri.gov.vn/dbase/file/nien giam 2017/id=1.html
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page