Niên Giám Thống Kê Tỉnh Tây Ninh 2009 (NXB Thống Kê 2010) - Hồ Thị Hồng, 230 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Dec 7, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-27_17-48-0.png
  Cục Thống kê Tây Ninh biên soạn và phát hành "Niên giám Thống kẽ năm 2009'*. phục vụ công tác nghiên cứu tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn linh Tây Ninh, đáp ứng yêu câu trong việc lập kế hoạch qui hoạch cua các ngành các cấp, xây dựng các dự án dầu ur trên dịa bàn tinh. Cuốn “Niên giám Thống kè rây Ninh năm 2009" bao gồm những số liệu theo che dộ thống kê hiện hành cua Tông Cục Thống kê, phan ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội cua tinh qua các năm 2005, 2007, 2008, sơ bộ năm 2009 và một số chi tiêu chu yếu được hệ thống lừ năm 1999 - 2009. Riêng số liệu dân số tir năm 2000 irơ về sau dược cập nhật lại có diều chinh qua kết qua Tông diều tra dàn số và nhà ơ ngày 01 tháng 04 năm 2009.
  • Niên Giám Thống Kê Tỉnh Tây Ninh 2009
  • NXB Thống Kê 2010
  • Hồ Thị Hồng
  • 230 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=248220
  https://drive.google.com/file/d/1P6ZGU_Iu2vCXDgXjZ4Il_KMDpSSTP-Z6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 27, 2022

Share This Page