Niên Giám Thống Kê Tỉnh Tây Ninh 2020 (NXB Thống Kê 2021) - Nguyễn Đình Bửu Quang, 554 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-21_18-0-7.png
  Niên giám Thống kê năm 2020, được xuất bản theo số đăng ký xuất bản: 1823-2021/CXBIPH/09-13/TK do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 25/5/2021, QĐXB số 102/QĐ-NXBTK ngày 15/7/2021 của Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản in xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2021. Nội dung bao gồm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, còn có một số biểu số liệu cơ bản của các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Trong mỗi mục đều có giải thích các thuật ngữ thống kê, nội dung và phương pháp tính, đồng thời có những nội dung tóm tắt tổng quan khái quá tình hình và các biểu tượng hình ảnh infographic để người sử dụng dễ hiểu và tra cứu.
  Các biểu trong Niên giám xuất bản lần này có thêm một số biểu phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) thực hiện biên soạn theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) theo Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê trực tiếp công bố cho các tỉnh, thành phố. Vì vậy, trong cuốn Niên giám này, số liệu (GRDP) theo ngành kinh tế từ năm 2015 được cập nhật lại theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, nên có thay đổi so với Niên giám đã phát hành trước đây, đề nghị các đơn vị lưu ý trong quá trình sử dụng số liệu.
  • Niên Giám Thống Kê Tỉnh Tây Ninh 2020
  • NXB Thống Kê 2021
  • Nguyễn Đình Bửu Quang
  • 554 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/F35A70536D91F1C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page