Niên Giám Thống Kê Tóm Tắt 2011 (NXB Thống Kê 2012) - Tổng Cục Thống Kê, 244 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Sep 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đơn vị hành chính và diện tích đất
  Administrative units and land area
  Dân số và lao động
  Population and labour
  Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước
  National accounts and State budget
  Đầu tư và xây dựng
  Investment and construction
  Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể
  Enterprise and individual business establishment
  Nông, lâm nghiệp và thủy sản
  Agriculture, forestry and fishing
  Công nghiệp
  Industry
  Thương mại và du lịch
  Trade and tourism
  Chỉ số giá
  Price index
  Vận tải và bưu chính, viễn thông
  Transport and postal services, telecommunications
  Giáo dục, y tế va mức sống dân cư
  Education, health and living standard
  Số liệu thống kê nuớc ngoài
  International Statistics
  • Niên Giám Thống Kê Tóm Tắt 2011
  • NXB Thống Kê 2012
  • Tổng Cục Thống Kê
  • 244 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View.aspx?Id=1688
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Aug 16, 2018

Share This Page