Niên Giám Thống Kê Việt Nam 1997 (NXB Thống Kê 1998) - Trần Hữu Thực, 429 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, May 8, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-2_2-54-48.png
  Trong lẩn xuất bán này, nôi dung cuốn Niên giám Thống kê tiếp tục đ- ơc bổ sung một số chỉ tiêu nh-: Mực n- ớc và I- u I- ợng một số con sông chính của Viêt Nam; Lao đông làm viêc trong nền kinh tế phàn theo khu vực và ngành kinh tế; Cơ sở sán xuất công nghiệp phàn theo ngành công nghiệp; Vốn sán xuất và giá trị tài sán cố định cua ngành công nghiệp phân theo thành phẩn kinh tế. số liêu của một số chỉ tiêu cũng đ- ơc chỉnh lý và chuẩn hóa trên cơ sớ sử dụng kết quá các cuộc điểu tra và tống điều tra tiến hành những năm vừa qua, trong đó có: (1) Giá trị sán xuất nông nghiệp và sán l-ợng một số cây công nghiệp lâu năm 1996 -1997; (2) Sán l-ơng cá nuôi và tôm nuôi năm 1997; (3) Giá trị sán xuất công nghiệp 1997; (4) Vốn đẩu t- phát triển 1995 - 1997.
  • Niên Giám Thống Kê Việt Nam 1997
  • NXB Thống Kê 1998
  • Trần Hữu Thực
  • 429 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1yKpT1Uk5QAmsJ9U4NEhv8p6Cxpcf02yp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 2, 2023

Share This Page