Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2007 (NXB Thống Kê 2008) - Trần Hữu Thực, 821 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by nhandang123, May 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-7-2_2-6-22.png
  Niên giám Thống kê lμ ấn phẩm đ−ợc Tổng cục Thống kê xuất bản hμng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái vμ thực trạng kinh tế - xã hội của cả n−ớc, của các vùng vμ các địa ph−ơng. Ngoμi ra, trong nội dung cuốn Niên giám nμy còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các n−ớc vμ vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm t− liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu vμ so sánh quốc tế. Theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngμy 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội, từ 01/8/2008 địa giới hμnh chính thμnh phố Hμ Nội đ−ợc điều chỉnh mở rộng trên cơ sở hợp nhất thμnh phố Hμ Nội với tỉnh Hμ Tây; huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc vμ 4 xã (Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung) của huyện L−ơng Sơn, tỉnh Hòa Bình. Do đó, trong Niên giám Thống kê năm 2008 xuất bản lần nμy, số liệu năm 2008 của thμnh phố Hμ Nội, tỉnh Vĩnh Phúc vμ tỉnh Hoμ Bình đã đ−ợc tính toán theo địa giới hμnh chính mới.
  • Niên Giám Thống Kê Việt Nam 2007
  • NXB Thống Kê 2008
  • Trần Hữu Thực
  • 821 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1l9hHQyqIFPrjEGV7GRZ3Y1RrOJ2UColX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 2, 2023

Share This Page