Niên Giám Thống Kê Y Tế 2010 (NXB Hà Nội 2012) - Phạm Lê Tuấn, 213 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-16_10-9-6.png
  Tháng 7/2003 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định sát nhập 2 Vụ: Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính – Kế toán thành Vụ Kế hoạch Tài chính. Đây là một quyết định phù hợp với thời kỳ mới khi hệ thống y tế đã được chuyển đổi từ hệ thống cung cấp dịch vụ y tế không mất tiền sang hệ thống cung cấp dịch vụ y tế với chất lượng ngày càng cao trên cơ sở hạch toán đầy đủ các chi phí. Là Vụ tổng hợp, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý nhà nước trên các hoạt động sau: Quy hoạch, Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, công tác Tài chính kế toán, Viện trợ Quốc tế, Thống kê y tế,...
  Luật thống kê số 04/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI; Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 44//2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 quii định chức năng của Vụ Kế hoạch – Tài chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, chính sách y tế, tài chính, kế toán, phí, giá dịch vụ y tế, công sản, viện trợ, y tế quốc phòng và thống kê.
  • Niên Giám Thống Kê Y Tế 2010
  • NXB Hà Nội 2012
  • Phạm Lê Tuấn
  • 213 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1U-gL3bNcayETP1OjtAUd5d8kcWaQRJQE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 16, 2022

Share This Page