Niên Giám Thống Kê Y Tế 2013 (NXB Y Học 2015) - Bộ Y Tế, 210 Trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Aug 22, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Y tế xuất bản Niên giám Thống kê Y tế năm 2013 nhằm cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu phân tích, đánh giá tinh hình thực hiện kế hoạch năm năm 2015-2020 và xây dựng mục tiêu chiến lược của ngành trong những năm tiếp theo.
  Cấu trúc Niên giám Thống kê Y tế 2013 được sắp xếp thành các phần chinh: mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dàn số, kinh tế, xã hội, mỗi trường liên quan đến sức khỏe của con người, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực Y tế, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chàm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; xu hướng bệnh 'tật. Mỗi chỉ tiêu được thiết kế theo trình tự: phần tổng hợp chung, phân theo tuyến, phàn theo 6 vùng sinh thài và 63 tlnh/thành phố. Kèm theo bản số liệu là các đồ thị, bản đồ để minh họa xu thế phát triền của các chỉ tiêu y tế.
  • Niên Giám Thống Kê Y Tế 2013
  • NXB Y Học 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 210 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://kcb.vn/wp-content/uploads/2016/04/25-12-2015-Nien-giam-Thong-ke-2013.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...-ke-trang-vang-kinh-te-xa-hoi-viet-nam.35921/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page