Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Nguyễn Văn Dân, 622 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 12, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Về phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người
  2. Đổi mới việc dạy triết học trong nhà trường đại học ở nước ta hiện nay theo hướng tiến bộ, đi lên chứ không phải thụt lùi
  3. Những cột trụ để xây dựng xã hội tri thức
  4. Nhận thức lại toàn cầu hóa và chỉ số toàn cầu hóa của Việt Nam trong 72 nước năm 2007
  5. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội - nhân văn
  6. Vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam
  7. Báo cáo phát triển con người 2007 / 2008 của UNDP và một số vấn đề của Việt Nam
  8. Tình trạng nghèo đói và thành tựu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
  9. Có hay không sự xuất hiện trở lại một cuộc suy thoái mang tính cơ cấu diễn ra đồng thời với các chấn động chu kỳ trong nền kinh tế thế giới?
  10. Nâng cao tính cạnh tranh kinh tế: cơ sở lý thuyết và giải pháp đối với Việt Nam
  11. Kinh tế thế giới năm 2007: những nét khái quát
  12. Kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO: thành tựu và vấn đề
  13. Điểm sự kiện về giải Nobel khoa học kinh tế những năm gần đây
  14. Tổng quan tình hình thế giới năm 2007
  15. Một số nét nổi bật trong nghiên cứu luật học năm 2007
  16. Tình hình nghiên cứu sử học năm 2007 ở Việt Nam
  17. Hoạt động khảo cổ học năm 2007
  18. Tình hình ngôn ngữ học năm 2007
  19. Văn học Việt Nam đổi mới trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế
  20. Đời sống văn học Việt Nam năm 2007
  21. Lý luận văn học Đông Âu thế kỷ XX
  22. Toàn cầu hoá văn hóa hay đa dạng văn hóa
  23. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu gần đây của OCLC
  24. Các sản phẩm thông tin thư mục của Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội
  25. Thư viện điện tử trên thế giới và ở Việt Nam
  26 .Tổng mục lục tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2007
  27. Vài hình ảnh về hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2007-2008
  • Tên sách: Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 3
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2008
  • Tác giả: Nguyễn Văn Dân
  • Số Trang: 622
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/so-3-57280.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page