Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 5 (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Nguyễn Văn Dân, 390 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 12, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Khoa học xã hội với sự nghiệp phát triển đất nước
  2. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình đổi mới ở nước ta
  3. Những nhân tố tác động đến đời sống tư tưởng của người Việt Namthời kỳ đổi mới
  4. Khát vọng phát triển và bẫy thu nhập trung bình
  5. Khoa học, xã hội và rủi ro
  6. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2009
  7. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tới người lao động Việt Nam ở nước ngoài
  8. Các điểm nóng trong đời sống chính trị thế giới năm 2009
  9. Vài nét nổi bật trong nghiên cứu - thông tin về nhà nước và pháp luật năm 2009
  10. Tình hình nghiên cứu sử học năm 2009 của Việt Nam
  11. Đời sống văn học Việt Nam năm 2009
  12. Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam năm 2009
  13. Một số vấn đề ngôn ngữ học nước ngoài năm 2009
  14. Nét mới trong giải Nobel Kinh tế năm 2009
  15. Phương Đông - phương Tây: Từ một bài thơ, suy nghĩ về khác biệt và thống nhất
  16. Sức mạnh mềm của Trung Quốc
  17. Về một thư viện khoa học xã hội tầm cỡ khu vực
  18. Bản quyền và vấn đề bảo vệ cơ sở dữ liệu. Một số thông tin từ nước ngoài và công việc của chúng ta
  19. Tổng mục lục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2009
  20. Vài hình ảnh về hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010
  • Tên sách: Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 5
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Tác giả: Nguyễn Văn Dân
  • Số Trang: 390
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/so-5-57282.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page