Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 7 (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Hồ Sỹ Quý, 536 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 12, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập hợp các bài viết tiêu biểu về tình hình trong nước nước của các nhà nghiên cứu:
  1. Luật Biển Việt Nam
  2. Sản phẩm và dịch vụ văn hóa trong kinh tế thị trường
  3. Khoa học xã hội và nhân văn thời hội nhập
  4. Những vấn đề của khoa học xã hội trong thế giới đương đại
  5. Hội nhập nhân văn và khoa học nhân văn
  6. Khoa học Việt Nam: một năm nhìn lại
  7. Đánh giá khoa học qua định lượng ấn phẩm: những xu hướng mới trên thế giới trong đánh giá khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn
  8. Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và an ninh hàng hải tại khu vực biển Đông
  9. Biển Đông - ba giai đoạn, bốn thách thức, hai cách tiếp cận khu vực và một niềm tin
  10. Chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật - bản chất và đặc trưng
  11. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học đào tạo các ngành kinh tế và quản lý theo hướng hội nhập
  12. Tài năng và môi trường
  13. Tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam những năm gần đây
  14. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam 2011
  15. Một số nét nổi bật trong nghiên cứu luật học năm 2011
  16. Tình hình nghiên cứu sử học năm 2011 của Việt Nam
  17. Đời sống văn học Việt Nam năm 2011
  18. Vài nét nổi bật về tình hình ngôn ngữ học trong nước năm 2011
  19. Tình hình chính trị thế giới năm 2011
  20. Những sự kiện nổi bật của kinh tế thế giới năm 2011
  21. Văn hóa trong quan hệ quốc tế: vấn đề ngoại giao văn hóa
  22. Mô hình lựa chọn và sắp xếp cuộc sống gia đình hiện nay của người cao tuổi Việt Nam
  23. Tổng mục lục Bản tin phục vụ nghiên cứu năm 2011
  24. Vài hình ảnh về hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2011-2012
  • Tên sách: Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 7
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2012
  • Tác giả: Hồ Sỹ Quý, Phùng Diệu Anh
  • Số Trang: 536
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/so-7-57283.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page