Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 8 (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Hồ Sỹ Quý, 542 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 12, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. An sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới
  2. Vấn đề Thế kỷ châu Á
  3. Nhìn lại hoạt động khoa học Việt Nam 1970-2012
  4. Ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại đến văn học nghệ thuật Việt Nam
  5. Tư liệu về Việt Nam: cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học
  6. Khai thác, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam
  7. Khảo sát các hướng nghiên cứu về Việt Nam thông qua nguồn thư tịch tiếng Nhật từ năm 1986 đến nay
  8. Giáo sư Hồ Sĩ Quý: rất cần một bảng giá trị không lệch lạc
  9. Tình hình nghiên cứu sử học năm 2012
  10. Đời sống văn học Việt Nam năm 2012
  11. Vài nét nổi bật về ngôn ngữ học Việt Nam năm 2012
  12. Tìm hiểu những từ Việt Nam trong sách “Di Tê loạn cảo” của Hàn Quốc
  13. Kinh tế Việt Nam: một năm nhìn lại
  14. Vài nét nổi bật trong thông tin về nhà nước và pháp luật Việt Nam năm 2012
  15. Tình hình chính trị thế giới năm 2012
  16. Tổng quan kinh tế thế giới năm 2012
  17. Những vấn đề xã hội của một số nước Đông Á (trường hợp Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore)
  18. Tư pháp hành chính ở một số nước trên thế giới
  19. Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế: nội dung và các vấn đề
  20. Một số vấn đề về nghiên cứu lý luận nhân cách
  21. Thực trạng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn ở nước ta hiện nay
  22. Ảnh Hà Nội xưa - một nguồn sử liệu cần được trân trọng
  23. Tổng mục lục Tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2012
  24. Vài hình ảnh về hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2012-2013
  • Tên sách: Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 8
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2013
  • Tác giả: Hồ Sỹ Quý, Phùng Diệu Anh
  • Số Trang: 542
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/so-8-57284.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page