Nội Dung Và Phương Pháp Giảng Dạy Ngữ Pháp Tiếng Việt Thực Hành - Nguyễn Chí Hòa, 334 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by nhandang123, Mar 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-7-16_23-3-46.png
  Nhiệm vụ của cuốn sách này là nghiên cứu nội dung và phương pháp giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt thực hành. Nó trả lời cho cầu hỏi: Dạy ngữ pháp tiếng Việt thực hành như một ngoại ngữ là dạy cái gì và dạy như thế nào? Đổi tượng chủ yếu được hướng đến của cuốn sách là các giảng viên dạy tiếng Việt thực hành cho đối tượng là sinh viên nước ngoài hay những người học tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai, và sinh viên năm cuối ngành Việt Nam học và Tiếng Việt. Đổng thời đây cũng là tài liệu tham khảo đế các bạn đổng nghiệp áp dụng vào thực tê giảng dạy. Nội dung cụ thể của cuốn sách bao gổm: - Cung cấp những cơ sở lý thuyết về ngữ pháp và giảng dạy ngữ pháp. - Xảy dựng một chương trình giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt từ bậc cơ sở đến hoàn thiện.
  • Nội Dung Và Phương Pháp Giảng Dạy Ngữ Pháp Tiếng Việt Thực Hành
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Nguyễn Chí Hòa
  • 334 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79556
  https://drive.google.com/file/d/10eEClZrP5HZ6Ft075jIfA1drKAujj34-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2022

Share This Page