Nội Dung Và Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Điều Kiện Mới

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by VI0905280682, Nov 14, 2021.

 1. VI0905280682

  VI0905280682 New Member

  upload_2023-2-23_0-11-54.png
  Lịch sử 90 năm từ khi thành lập, liên tục hơn 70 năm cầm quyền và duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Đảng là “nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nội dung, phương thức cầm quyền và yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là vấn đề được đặt ra bởi những điều kiện cụ thể luôn có sự thay đổi và phát triển hoàn thiện. Thiết lập nội dung cầm quyền, phương thức cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới, là giải pháp quan trọng củng cố địa vị cầm quyền của Đảng và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội.
  Cuốn sách Nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới do Nhà xuất bản Lý luận chính trị ấn hành, cung cấp thêm cơ sở lý luận, thực tiễn về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng; từ đó đề ra các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
  • Nội Dung Và Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Điều Kiện Mới
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Nguyễn Trung Thanh
  • 209 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8285
  https://drive.google.com/file/d/1Gxg3JoQSh1acPCD9vZuZ3uw5Oc32HIrA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page